Logo
deutsch english cesky

 


Produkte


 

 

OP-Verbindungschläuche

 

 

Ch 25 Trichter - Trichter

 

07.068.25.200    2m       50 pcs
07.068.25.250    2,5m    50 pcs
07.068.25.300    3m       30 pcs
07.068.25.350    3,5m    30 pcs

 

 

Ch 25 Trichter - Fingertip

 

07.068.25.210    2m       50 pcs
07.068.25.260    2,5m    50 pcs
07.068.25.310    3m       30 pcs

 

 

Ch 25 Trichter - Glatt

 

07.068.25.180    1,8m    50 pcs
07.068.25.220    2m       50 pcs
07.068.25.320    3m       30 pcs
07.068.25.420    4m       30 pcs

 

 

Ch 25 Trichter - Schlauchstûck

 

07.068.25.359    2m       50 pcs
07.068.25.360    2,5m    50 pcs
07.068.25.375    3,5m    30 pcs

 

 

Ch 30 Trichter - Trichter

 

07.068.30.200    2m       50 pcs
07.068.30.300    3m       30 pcs
07.068.30.350    3,5m    30 pcs
07.068.30.400    4m       30 pcs
07.068.30.500    5m       30 pcs

 

 

Ch 30 Trichter - Fingertip

 

07.068.30.210    2m       50 pcs
07.068.30.180    1,8m    50 pcs
07.068.30.225    2m       50 pcs
07.068.30.325    3m       30 pcs

 

 

Ch 30 Trichter - Glatt

 

07.068.30.270    2,5m    50 pcs
07.068.30.320    3m       30 pcs
07.068.30.355    3,5m    30 pcs
07.068.30.520    5m       30 pcs

 

 

Ch 30 Fingertip - Glatt

 

07.068.30.217    2m       50 pcs